MWEN PA YON RETÀY, MWEN SE YON PYÈS

Èks mwen komanse konprann mwen te yon moun sipèb.

Le komanse we bonèm pat janm depann de li. Li fini pa remake ke li te jis yon pati nan bonèm

Èks mwen komanse konprann sakrifis mwen te gen enpòtans.

Lel komanse ap fe menm sakrifis yo pou yon moun ki pa bal pote gaz ak sèl.

Èks mwen komanse konprann mwen se yon limyè 

Lel komanse sibi menm teneb li te konn ap fem viv yo. 

Èks mwen remake mson moun fò.

Lel komanse antre nan ennboks mwen ap plenyen pandan ke mwen mpat janm di yon mo.

 

Mwen pa yon sigarèt kew ka itilize epi pyetine lèw fini.Jis paskew pa bizwenl anko.

Mwen pa yon papye lew fin itilize

Ou chwazi lage nan nenpot poubèl.

Mwen pa yon soulye kew ka chwazi jete

 jis paskel dekole.

Mwen pa yon yon boyo kew ka chwazi fè cho pouw kolem lew deside

Lew santiw nan nesesite,oubyen lew pa gen okenn lot rekou.

Mwen pa yon pat a modle  kew pansew ka manipile lew vle,janw vle. Epi metel nan yon kwen pouw lew strese anko

Oubyen lew sonje

 

Si ou ekrim mpran yon minit poum reponn ou menm sim te okipe ou pa. Se pa paskem son epav. Men se pito mkontew nan lis priyoritem.


Lew rele’m nan telefon mwen fè tout fason pou’m pale avè’w. Se pa paske’m dwe’w sa, men se pito paske mkonnen ou nan lis priyorite’m

 

 

Siw twouve’m two afektye(z) e sa deranjew ,ou twouve’m son anmedeman(t).

 Wa Padone mwen

Siw komanse ekri’m epiw we sa pran tan poum reponn ou.

Wa konprann mwen


Siw relem ou we gen nenpot ven sonri avan.

Mpedi apel la,mpa rele anretou

Wa konprann mwen.

 

Lo mwen te bizwenw poum te tandew kap di ou la pou mwen

Kotew te ye ?

Lem te nan nesesite mte jis bizwen yon souri nan menw

Kotew te kanpe ?

Lom te gen bizwen yon kalen jis pou remonte moral mwen

Kotew te kache ?

 

Mwen pa yon retay mwen se yon pyes

Mwen se yon pyes a konviksyon.

Mwen se yon pyes mankan nan pezol chak moun ki konnen enpotans mwen.

Mwen pa yon boyo mse yon kwi

 lapli kou soley, depim byen swanye mson pyes mouri kite

Mwen pa nenpot papye

Mwen se yon jounal,ou jetem pou en gen lot moun kap resiklem pou de

Mwen pa yon sigarèt

Mwen se yon dwòg depiw eseye wap fini pa ranpe. Ou ka menm tiye pou mwen.

#Florwingoge #Florwingam

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s