YON kONBATAN

Se pa tout lè’w leve ou gen lajan. Ou konn leve wpagon pyas menm pouw bwe dlo.

Se pa tout lè’w fre,wgen lajan. Ou konn ap soti son woulib ki delivre’w Esi sa pa rive, ou komanse mache depi kotew soti a jouk kote’w prale a apye ak twa sache dlo nan trip ou.

Se pa tout lè’w santi bon w’achte nouvo pafen. Pafwa son boutey ki te la depi dik dantan kigon tikras ou flite sou ou, pafwa son deodorant ki tres frekan ki sèvi’w pafen.

Se pa tout lew ap chante vant ou plen oubyenw gen pwoblem. Ou konn ap chante yon chante ou renmen se pouw pase penn ou, pouw sonje bon moman, pouw reviv yon aksyon. Ou konn ap chante tou sepouw bliye pwoblem ou, pouw pase famin ou, pouw degaje konsyans ou.

Se pa tout lew souri kew kontan. Pafwa ou souri pouw pa montre enmi an febles ou, pouw pa montre  pwoblem ou sou figiw, ou souri pouw fe ke yon lot moun kontan, ou souri pouw evite pli nan figiw, pou moun pa pale nan kozew.

Se pa tout sam diw pouw kwe. Afos mkonnen w ka itilize febles mwen pou’w fem mal, u ka vire sam diw lan an lang long mdi’w yon bgay mkonnenw anvi tande. Mdi’w yon bagay poum baw lebra pafwa nan moman se saw bezwen pouw alez. Pafwa se sa pouw tande pouw wem zanmi’w. 

Se pa tout saw wem fe pouw panse se mwen. Gen de jou ‘m leve mpa moun mpa bet, mtrajik. Gen de jou mfe yon bgay yo te dim fe poum we kiyes ou ye.Gen de bagay yo dim fe mpajanm gen konesans de yo. Genyen tou mfe rizez mdiw se pa mwen. Se pa chak joum leve mwen sou sanm. Se pa tout saw wem fe pouw jije’m.Se pa tout sam di pouw bay valè.

Men chak jes mfe cheche konn pouki rezon. Yon kobatanan se moun k’ap souri pandan anba pyel fann, do li ap kale maling, vant li ap kode epi l’ap diw li anfom.

Yon konbatan pou mwen se moun ki toujou pre pou’l goumen pou valel, pou diyite’l ki pap aksepte nenpot bgay ekap klasew nan menm moman ou fel yon bgay anomal.

Yon konbatan pou mwen se moun ou pajanm tandel vin plenyen men se ou kap kreye fo pawol sou li, se ou kap taye twal pouw dil sil son mandyan ou yon pretansye bouda chire.

Karakte pavann nan mache.

Gen moun kivin cheche konn komanw ye, cheche konn kay ou poul al rakonte sak manke nan kay la, pou al di koumanw viv menm siw ka manje l’ap di son mayi blan u te kwit.

De men’w ak demen’w nan men’w se ouk pou konn saw vle fè.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s