ANT SÈVO’W AK ZAGO’W

image

Ou pa vle moun pran’w pou nenpòt moun. Ou ka soti nan yon koridò lè w’ap pale wa di’w soti nan katye gran zouzoun yo. Epi ou toujou ap mande eske gen moun ki abite nan de seri de zòn.

Ou wont pale de pase’w.
Ou wont di kote’w soti.

Ou pap mete nenpòt ranyon sou ou. Pou’w fè je lasosyete plezi ou pito achte kredi nan tout rakwen. Paske yo fè w peye milyon20. Anpil moun, zanmi sitou ap lonje dwèt sou ou.

Tout zanmi’w se limeno/na ou paka nan mitan yo nenpòt kouman pou sa w’oblije toujou ap fè swa paranw ou tèt ou egzijans. Paske son obligasyon pou’w fè wè denye tèt machin nan,denye mak telefòn eksetera…

Paskew pè sa yo pral di sou ou siw chwazi montre moun ou ye a vrèman.

Pati 2
Gen bgay pouw reyalize, ou bzwen èd tout moun. Nou se moun n’ap toujou bezwen moun. Men lèw konnen’ w gen bgay ki enpotan pou ou. Mkonseyew pran sanw,pran tan’w pouw komanse fè plas lè yon moun ap vin edew pou li pa panse se li ki baz sawap fè a.

Tout sak konte pou ou, ou dwe komanse travay aprè ou rele yon moun vin baw konsèy.
Poukisa?
Gen anpil moun deske yo te edew leve sak mayi a, yo di se yo k te plante wouze.
Gen moun ki telman repwochan, menm ti gout lapli barew lakay yo, yo diw tap trepase se yok sove lavi’w.

Pati 3
Lèzòm konn tout sa pouw fè ki pou bon pou avniw tandike y’ap gade avni pa yo k’ap pwomenen nan bak dezenstalasyon lavi.

Lèzòm konn tout sa ki gen siyifikasyon
Chèn nan pye, plizyè pèsig, janw abiye.
Jan’w ta dwe pale, jan’w ta dwe aji, jan’w ta dwe konpòte’w. Men konbyen nan yo ki konnen tout Jan sa yo ki pa regle anyen ak yo?

“Dim ki moun ou frekante m’ap diw kilès ou ye” pou sa ou pap pale ak yon moun ki gen yon oryantasyon seksyèl diferan de ou. Sinon y’ap diw se menm bgay avèl.

Pitit entèl la nan lekòl leta paw la nan lekòl kongreganis ou pa vle yo menm di bonjou. Pandan ke zak pitit ou a pa zak pa ti malerez la.

-Pou dat wap frekante medsen poukiw pa medsen?
-Dat wap frekante minis ,depite eks… poukiw pa youn nan yo?

Mta renmen konnen chèn sa ki rann nou
Konsa eske se nan sèvo nou oubyen se nan zago nou li ye?

Si li nan zago jou mka konprann pouki nou pran tan konsa pou nou louvri lespri  nou. Si se nan SÈVO nou li ye. Nou fenk kare fè bak paske nou chwazi reziye nou.

Esinou te mete chènn sa nan plas li?
Esi nou te komanse repanse ?
Gen anpil bgay nou pako reyalize se paske lespri nou fokis sou sa moun pral di ou panse de nou.

Gen moun k’ap dekale po dow paskew poko deside konn saw vo.

Gen moun ki toujou ap repwochew paskew poko gen kran pouw gadel anfas pouw klasel. Nou toujou panse moun ka bloke nou. Mpap di non. Yon moun ka bloke pasaj ou siw pakonn saw vle. Siw pakonn sawap fè, si tout laviw depann de li.

Si nou te sispann gade tèt nou tankou tout moun?
Si nou te sispann konpare tèt nou ak moun?
Anpil nan nou tap konprann sak rele valè moun pou tout bon.
Anpil nan nou tap konn sa ki rele relasyon moun ak moun.
Anpil nan nou tap viv byen ak moun.
Anpil nan nou t’ap konn sa nou vo.
Nou patap toujou anvi blo yon lòt poun rive.

Eseye idantifye kote chenn nan ye siw idantifyel wap konn kisa pouw fè avèl. #Florwingoge
@florwingam
Model: Dolsaint Rodhero

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s